A weboldal cookie-kat (sütiket) használ a szolgáltatások nyújtásához az Adatvédelmi szabályzatban foglalt információkkal összhangban. A cookie-k tárolásának vagy hozzáférésének feltételeit a böngészőjében határozhatja meg.
×
  » Catalog » Általános szerződési feltételek
Store Logo
Az Ön fiókja
Sign In
 
Elfelejtette jelszavát?
Árkalkulátor
Könyvek
Puhatáblás könyvekKeménytáblás könyvekLeporelló könyvek - puhafedelesLeporelló könyvek - keménytáblásBrosúrákSpirálozott kiadványokÉlnyomtatás, éldekorációKönyvdobozok
Támogatás a projekttel kapcsolatban
Borító sablon generátorISBN vonalkód generátor
Kosár
0 tétel
Kapcsolat
További Információk
Gyors házhozszállítás

Általános szerződési feltételek

HEADING_TITLE

1. Általános - A szerződések hatálya

Az alábbi fogalmak és feltételek vonatkoznak a PRINT GROUP Sp. z o.o. valamennyi üzleti kapcsolatára. A cég székhelye:
ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, Lengyelország, Cégbíróság:
Szczecini Kerületi Bíróság
VII. kereskedelmi osztály az Nemzeti Törvényszéki Nyilvántartás
KRS szám: 0000289351,
a továbbiakban szerződő félként megjelölt, a www.bookfactory.hu. weboldalon keresztül. Az ügyfelek a jelen szerződési feltételek értelmében mind fogyasztók, mind vállalkozások. Az ettől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételek, még ha tudomásul is veszik, nem képezik a szerződés szerves részét, kivéve, ha érvényességüket kifejezetten megerősítik. Minden esetben a szerződési feltételek, szerződéskötés érvényes változata a mérvadó.

 

2. A szerződés megkötése

1. A Print Group rendszerében történő regisztráció a hatályos, a weboldalon frissített, érvényes szabályzat megismerésének a megerősítése, elfogadása, valamint a változások és az aktuális frissítések formájának elfogadása, amely nem gyakrabban, mint a naptári hónap végén történik meg. A szabályzat frissítése, változása a bejelentésüktől számított 7 napon belül lép hatályba, kivéve, ha az ügyfél írásban jelzi a változások el nem fogadását.

2. A kosárban megtalálható termékek kötelező érvényű megrendelésnek tekintendőek, miután Ön megadta személyes adatait és a rendelési folyamat utolsó lépésében a "Megrendelés megerősítése" gombra kattintott. A megrendelés átvételéről szóló visszaigazolást a vásárló részére a megrendelés leadását követően azonnal elküldjük e-mailben. Ez a visszaigazolás tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy megrendelését a www.bookfactory.hu megkapta.
A www.bookfactory.hu elfogadja az ügyfél megrendelését, és az adásvételi szerződés ezzel egyidejűleg megkötöttnek tekintendő. Az átvételi elismervénnyel együtt az ügyfél megkapja az összes vonatkozó ügyfélinformációt a rendelésével, rekordjával kapcsolatban. Ha 2 héten belül nem kap tőlünk visszaigazolást a megrendeléséről, a megrendelése a továbbiakban már nem kötelező érvényű.

3. Harmadik fél részére történő forgalmazással (disztribúció) járó megrendelések esetén a személy, aki a rendelést feladja, tekintendő a vásárlónak. Ha a harmadik fél részére történő disztribúció az ő javukat szolgálja, vagy ha a disztribúció címzettje a forgalmazás igénybevételével és annak további felhasználásával haszonhoz jut, akkor mind a megrendelő, mind a disztribúció címzettje vásárlónak tekintendő. Az ilyen megrendelés leadásával a megrendelő hallgatólagosan beleegyezik, hogy a hozzájárulás megtörtént.

4. Ha harmadik fél számlájára rendel, függetlenül attól, hogy saját vagy harmadik fél nevét használja, a megrendelő és a számla címzettje egy kollaboratív vásárlónak minősül. A pénzügyi elszámolás befejezése után a megrendelő kérésére a számlázás utólagosan végrehajtott módosítása egy másik számlabefogadó számára a kezességvállalás vagy a tartozások halmozott átvállalásának hallgatólagos biztosítéki ígéretét jelenti. Az ilyen megrendeléssel a megrendelő hallgatólagosan beleegyezik abba, hogy a számlafogadó beleegyezését adja.

5. A Lengyel Köztársaság alkotmányát vagy etikai alapértékeit nyilvánvalóan sértő/megszegő nyomdai megrendelések nem kerülnek feldolgozásra.

6. A szerződések kizárólag angol nyelven kerülnek megkötésre a külföldi országok vásárlói számára.

 

3. A megrendelések teljesítési határideje és szállítási feltételei

1. Az egyes termékekre vonatkozó megrendelések teljesítési feltételei, amelyeket az oldalon közvetlenül az adott termék mellett adunk meg, tájékoztató jellegűek. Túllépésük nem jogosít semmilyen követelésre, kötbérre vagy kártérítésre. A megrendelések teljesítési időpontjai az aktuális termelési leterheltségtől függnek.

2. A szerződő fél nem felel a nem kötelező érvényű teljesítési határidők és a nem kötelező érvényű szállítási határidők betartásáért. A szerződő fél kifejezetten kötelezőnek elismert teljesítési határidők be nem tartása esetén a kártérítési kötelezettség a megrendelés értékére korlátozódik; további követelések kizártak, kivéve, ha a kötelezőnek elismert teljesítési határidő be nem tartása a szerződő fél vagy a szerződő fél törvényes képviselője vagy segítője szándékos cselekményén vagy súlyos gondatlanságán alapul.

3. A szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik minden külső akadályozó körülmény esetén, annak megszűnéséig. A külső akadályozó körülmény alatt különösen a sztrájk és az üzemzavarok - illetve az adat linkkel kapcsolatos fellépő hibák- értendők, amennyiben ezek az akadályok bizonyíthatóan lényeges hatással vannak a szállítási időre. Ez akkor is érvényes, ha az akadályok a szerződő fél egyik szerződő partnerénél jelentkeznek. A fent említett körülmények között a szerződő fél akkor sem vonható felelősségre, ha a késedelmet egy már meglévő akadály okozta.

4. Mivel a Bookfactory.hu nem árul tárgyi eszközöket, ezért soha nem fog elfogyni a készletünk, illetve nem fordulhat elő, hogy nem leszünk képesek szállítani. Ha a szállítások a weboldalunkon megadott szállítási határidőtől eltérően késnek, a Bookfactory.hu azonnal felveszi Önnel a kapcsolatot.

5. Technikai okokból - a Print Group fenntartja a jogot a hiányos vagy túllépett megrendelések teljesítésére -, amely +/-4%-os, de legfeljebb 20 példányos (pluszban vagy mínuszban) különbséggel történhet. Mindkét - hiányos vagy túllépett - megrendelést lezártnak kell tekinteni és a fent említett mennyiségi különbségek megtartásával és az értékesítési dokumentumban ezen különbségek figyelembevételével kell teljesíteni.

6. Bármilyen túl- vagy alulfizetést a következő fizetés végrehajtásakor figyelembe kell venni, be kell számítani.

 

4. Fizetés

1. A Weboldalon megadott árak azzal a kikötéssel érvényesek, hogy az vásárló megrendelési adatai változatlanok maradnak.

2. Ha egy megrendelt tételekből álló szállítmányt a vevő hibájából vagy a vevő kérésére újra kell küldeni, az ebből eredő költségeket a vevőnek kell viselnie. Ha a megrendelő helytelen adóazonosítót adott meg, és a szállítmányt adómentesnek tekintik, amit a szerződő fél a tisztességes üzleti vállalkozótól elvárható gondossággal nem tudott volna azonosítani, akkor a megrendelőt terheli az elmaradt adótartozás. Ha a megrendelő nem uniós országban székhellyel rendelkező vállalkozás, a számla forgalmi adóigazolás nélkül kerül feldolgozásra.

3. Esetlegesen felmerülő további költségei a csomagolásnak, a fuvardíjnak, a postaköltségnek és egyéb szállítási költségeknek, az árlistán láthatóak. Az adatkonverziók, próbanyomatok és hasonló előkészítő munkák költségei, amelyek a vásárlótól eredeztethetők, óránként 20,00 euróval kerülnek kiszámlázásra.

4. A gyorsított, sürgős vagy expressz megbízások teljesítése esetén, ha a kívánt határidő eltér a szabványos határidőtől, a Print Group az aktuális árlista szerinti vagy az ügyfél által az értékesítési képviselővel egyeztetett pótdíjat számít fel.

5. A feltüntetett fizetési határidők irányadóak az ügyfél számára.

6. A megrendelés leadásakor aktuális árak az érvényes árak. Különleges promóciós ajánlatok nem lesznek alkalmazandók.

7. Minden megrendelés a teljes összegnek a szerződő félhez történő beérkezése után kerül teljesítésre.

8. Az utólagos, azaz a megrendelés Print Group általi elfogadását követő módosításokat a megrendelő felé kell kiszámlázni. A kereskedelmi megrendelés adatainak (számla címzettje, szállítási cím, szállítási típus, fizetési mód és hasonlók) minden módosítása szintén a megrendelés módosításának minősül. Az ügyfél kérésére történő módosítások vagy a címek kézbesítőszolgálat általi javítása (téves vagy hiányos cím nyilatkozat) 10,00 EUR általános díjat von maga után.

9. A Print Group fenntartja magának a jogot, hogy eladja vagy átruházza a nyújtott szolgáltatásokból eredő követelését, adósságok megvásárlásában részt vevő, azzal foglalkozó jogalanyok számára.

10. A 7 napot meghaladó késedelem esetén a követelés automatikusan átkerül a behajtási osztályra, amely megkezdi a behajtási eljárást. A behajtási eljárás megindítását követően az ügyfél elfogadja és beleegyezik az eljárással kapcsolatos további költségek és a késedelmes fizetés minden egyes napjára felszámított, a törvényes kamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kötbér megfizetésébe. A behajtási költségek minden egyes alkalommal a behajtás formájától és az elvégzett tevékenységektől függően kerülnek meghatározásra, a Print Groupnál felmerülő költségekkel összhangban.

 

5. Jótállás, ügyfélszolgálat

1. A vásárlónak minden esetben kötelessége az átvett szállítással kapcsolatos adatokat azonnal ellenőrizni a szerződéssel való megfelelőség céljából. Ugyanez vonatkozik a korábbi és ideiglenesen kijavított adatokra is.

2. Az egyértelmű hibákat a vevő (vállalkozó) köteles írásban jelezni felénk egy héten belül az áru átvételét követően, panaszbeadvány formájában, különben a jótállás érvényesítése kizárt. Az időkorlát betartásához elegendő a panasz időben történő feladása. Azokat a rejtett hibákat, melyeket a vevő nem vett észre az áru azonnali ellenőrzésekor az átvételkor, írásban jelenteni kell négy héten belül az áru elhagyta a gyárat.

3. Indokolt igények esetén a fogyasztóknak választási lehetőségük van a hibák kijavítására vagy a termék kicserélésére. Jogosultak vagyunk megtagadni a vevő által választott kiegészítő teljesítést, ha az aránytalan költségekkel járna, és más típusú kiegészítő teljesítés lehetséges anélkül, hogy az a vevőre jelentős hátrányt okozna. Kezdetben vállalkozásainknak a hibás áru javítását vagy cseréjét garantáljuk választásunk szerint. Minden esetben a kiegészítő teljesítés korlátozódik az adott megrendelés értékének mértékéig. Ugyanez vonatkozik az indokolt igény esetén a javításra vagy cserére. Abban az esetben, ha a hiba vagy a csere késedelmének megszüntetése nem történik meg, vagy nem jár eredménnyel, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. A következményes károkért való felelősséget kizárjuk.

4. A szállított áruknak csak egy részénél észlelt hiba nem jogosítja fel a vásárlót a teljes szállításra vonatkozó követelésre.

5. Az anyagok összetételének eltéréseiért a szerződő fél csak saját beszállítójával szembeni követelése összegének mértékéig felelős. Ilyen esetben a szerződő fél mentesül a felelősség alól, ha átruházza követelését a beszállítóval szemben a vásárlóra. A szerződő fél ilyenkor kezesként felel mindaddig, amíg a szerződő fél mulasztása miatt a beszállítóval szemben nem áll fenn követelés, vagy az ilyen követelés nem érvényesíthető.

6. Ha a vásárló által megadott adatok nem felelnek meg a Bookfactory.hu, követelményeinek, akkor a "Nyomtatási követelmények" pontban felsorolt irányelvek kerülnek alkalmazásra.

7. Ha a vásárló, kifejezett kérésünk ellenére nem szolgáltatott nyomtatási példányt a nyomtatási fájlokból, és nem fogadta el a általunk készített nyomdai bizonyítványokat vagy próbanyomásokat, akkor mentesülünk a felelősség alól. Ebben az összefüggésben reklamációt nem fogadunk el.

8. A megrendelt mennyiség 10%-án belüli többlet- vagy alulszállításokat kötelesek elfogadni.

9. Ügyfélszolgálat: Telefonon hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 óra között vagyunk elérhetőek: Telefon: +36 1 701 3555 , E-mail: jalmasi@bookfactory.hu Kérjük, legyen türelemmel, ha a telefonos ügyfélszolgálat nagy leterheltsége miatt nem tud minket azonnal elérni. E-mailben mindig felveheti velünk a kapcsolatot.

 

6. Káresettel kapcsolatos felelősség

1. Ha a szerződő fél a terméket a megrendelő által megadott szállítási címtől eltérő helyre szállítja, a kockázat akkor száll át a megrendelőre, amikor a szerződő fél az árut átadja a szállítmányozó cégnek, fuvarozónak stb. a kijelölt személyeknek vagy létesítményeknek történő szállítás céljából. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a megrendelő a végső felhasználó.

2. A vevő kártérítési igényei a következő szabályok szerint kizártak, ha a kár szándékosan vagy súlyosan gondatlanul keletkezett. Ez vonatkozik a könnyű gondatlanságra is a megbízottaink által elkövetett kötelességszegések esetén.

3. A kártérítési nyilatkozattal kapcsolatos fenti követelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha valamely alapvető szerződéses kötelezettséget gondatlanságból megszegtük; ilyen esetben azonban kártérítési kötelezettségünk a szerződésben tipikusan előre látható kárra korlátozódik. A szerződő fél különösen nem felelős a potenciális üzleti nyereség elmaradásáért vagy megtakarításbeli veszteségért. Ez vonatkozik minden olyan kárra is, amelyet alkalmazottaink, képviselőink vagy megbízottaink esetlegesen okoztak. Amint a küldeményt átadtuk egy szállítmányozónak, fuvarozónak vagy postai szolgálatnak, de legkésőbb a cégünk telephelyéről való távozástól számítva a megrendelő viseli a küldeménnyel kapcsolatos kockázatot, ha nem a megrendelő a fogyasztó. A kockázatnak a vevőre történő átruházása a postai vagy ingyenes kézbesítésű küldemények esetében is megtörténik, ha a vevő nem a fogyasztó. Minden olyan szállítmányt, amelyen külső sérülés látható, az ügyfél csak a fuvarozótól vagy szállítótól kapott kárszavatossági igazolás után fogadhat el. Ha ezt nem teszi meg, minden kárigényét elveszíti.

4. Minden eredeti példányt gondosan kezelünk. A károkért vagy elvesztésért csak a nyersanyag értékének mértékéig vállalunk felelősséget. Minden további követelés mindenféle jellegben kizárt.

5. Adatellenőrzés megrendelése: Az adatellenőrzés megrendelése esetén ellenőrizzük a nyomtatási adatokat a felbontás, a vágási távolság, az adatformátum és a betűtípus-beágyazás tekintetében. Ezt a kiegészítő opciót minden termékhez megrendelheti. Nem vállalunk garanciát a helyesírási és tipográfiai hibákra, a színvisszaadásra vagy azokra a problémákra, amelyek a 300%-os maximális színalkalmazás túllépése esetén jelentkezhetnek. Alapvetően nem ellenőrizzük a nyomtatási beállításokat és a hajtogatás helyzetét, mivel ezek esetében a tervezési szempontok lehetnek a legfontosabbak.

 

7. Tulajdonjog

A nyomtatott anyagok és az elektronikus publikációk a megrendelő tartalmi előírásai alapján készülnek. Ezért a megrendelő felelős a Booksfactory.co.uk felé, hogy korlátozás nélkül jogosult a minden átadott fájl, beleértve a szövegeket és képi anyagokat, használatára, terjesztésére és közzétételére. Az ügyfél felel továbbá azért, hogy az általa gyártásra megrendelt nyomtatás nem esik harmadik fél kereskedelmi szabadalmi vagy szerzői jogainak hatálya alá, és hogy a tartalom nem sért sem versenyjogi előírásokat, sem erkölcsöt.

 

8. Jogi közlemény és hirdetés

1. Az ügyfél hozzájárulásával hivatkozhatunk magunkra a szerződésből eredő termékeken megfelelő módon. Az ügyfél csak akkor utasíthatja el a hozzájárulást, ha meghatározó érdeke fűződik ahhoz.

2. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a megrendelésekről készült másolatokat minőségi mintaként harmadik félnek elküldjük, akár a megrendelő kifejezett engedélye nélkül is.

 

9. Nyomtatási adatok továbbítása és archiválása

Ha a megrendelő és az ügyfél továbbít nyomtatási adatokat, függetlenül a használt módszertől és különösen az elektronikus adatok továbbítása és adathordozók cseréje esetén, a szerződő fél nem vállal felelősséget a nyomtatási adatok továbbításáért vagy megőrzéséért. A nyomtatási adatokat a szerződő fél nem őrzi meg. A szerződő fél nem fizet kártérítést elveszett adatokért, és ha az adatokat meg kell keresni vagy reprodukálni, ez az ügyfél kötelessége.

 

10. Adatvédelem

1. A szerződő fél köteles részletesen tájékoztatni Önt, mint ügyfelet, a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának módjáról, terjedelméről és céljáról, amely szükséges a rendelések teljesítéséhez, valamint a névtelen felhasználói profil használatával szembeni tiltakozási jogáról. Az Ön adatait, amelyeket tárolunk, bizalmasan kezeljük, és csak akkor adjuk át partner vállalatainknak amikor ez szükséges a rendelése teljesítéséhez. Az Ön adatait nem adjuk át más cégeknek, amelyek nem tartoznak üzleti csoportunkhoz, reklámozás vagy piackutatás céljából.

2. Az ügyfél explicite beleegyezik a személyes adatainak gyűjtésébe, feldolgozásába és felhasználásába. Bármikor írásban vagy e-mail útján jalmasi@bookfactory.hu. visszavonhatja adatai tárolására és konkrét feldolgozására vonatkozó hozzájárulását. Ez azt jelenti, hogy az ő teljes profiljának törlése megtörténik az adatbázisunkból.

 

11. Irányadó jog, teljesítés helye, illetékesség, joghatóság helye

1. A Lengyel Köztársaság jogszabályai alkalmazandók, kivéve, ha valamely lengyel jogszabály érvényessége ellentétes a kötelező előírásokkal.

2. A Nemzetközi Áruk Adásvételéről szóló ENSZ Egyezmény rendelkezéseit nem alkalmazhatóak.

3. Üzleti partnerekkel, közjogi személyekkel vagy különvagyonnal rendelkező közintézményekkel kötött megállapodások esetén a teljesítés kizárólagos helye és a bírósági joghatóság helye a szerződő fél székhelye (Szczecin).

4. Ha a vásárló (végfelhasználó) magánszemély és nem rendelkezik lakóhellyel az Európai Unión belül, a joghatóság helye a szerződő fél törvényes székhelye (Szczecin).

5. A vásárló (végfelhasználó) lakóhelye szerinti jogszabályok az Európai Unión belüli vásárlókkal (végfelhasználókkal) kötött ügyletekre is alkalmazhatók, ha az egyértelműen a fogyasztói joggal kapcsolatos szabályokra vonatkozik.

6. A nyelvi fordítások közötti eltérések esetén az Általános Szerződési Feltételek lengyel változata az irányadó.

7. A jogvitákra kizárólag a lengyel jog az irányadó. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog vonatkozó jogi rendelkezései az irányadóak.

 

12. Szerzői jog

Az szerződő fél weboldalának összes üzenete, grafikája és elrendezése kizárólag ügyfeleink tájékoztatására szolgál. Az oldal használata saját felelősségre történik. Az ott található adatok szerzői jogvédelem alatt állnak; az egész weboldal másolása és kinyomtatása kizárólag a cégünkkel történő megrendelés céljából engedélyezett. Minden olyan tevékenység, mint az adatok feldolgozása, másolása, terjesztése vagy nyilvános bemutatása, az átlagos felhasználást meghaladja, és az alkotói jogok megsértését jelenti, ami büntetőjogi következményekkel és kártérítési igénnyel jár. Az oldalunkon idézett más védjegyek, terméknevek és vállalatnevek, valamint logóik kizárólag a megfelelő tulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.

 

13. Impresszum/Szolgáltatói információk

PRINT GROUP Kft.
Cég székhelye: 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 22
Cégbíróság:
Szczecini Kerületi Bíróság
Nemzeti Cégbírósági Nyilvántartás VII. Gazdasági Osztály
KRS szám: 0000289351
Forgalmi adószám: PL 8522520116

Continue